leeg terug voor Home Bedrijven Particulieren Coaching Workshops Natuurlijk geinspireerd Contact terug voor leeg
 
 
Home
Bedrijven
Particulieren
Natuurlijk Geïnspireerd
- Martin Doolaard
- Phythagoras
- De 11 natuurwetten
- Eén minuut
- Referenties
- Testimonials
- Handvest
- Links
Contact
 
 

PYTHAGORAS

Pythagoras heeft op basis van zijn inzichten in de getallenleer en een aantal
briljante inzichten in de natuur samengevat in twee wetten: De wet van het
Octaaf en de wet van Harmonie.

De voorspellende kracht van het Octaaf
Pythagoras ontdekte dat alle veranderingen in de natuur zich in 6 fasen voltrek-
ken. De 7e fase brengt de terugkeer naar de uitgangspositie.
Hij baseerde zich daarbij op de noten van het octaaf, waarbij het zingen of spelen 
van de ene noot meer of minder energie vraagt dan de ander. Het octaaf ontwik-
kelt zich zo als een ritmische wet van energie. Dat ritme blijkt universeel toepas-
baar te zijn voor alle groei en ontwikkelingen.

Kennis van deze ritmische wet van energie is onontbeerlijk
voor het organiseren van veranderingsprocessen van jezelf én
voor het begeleiden van veranderingen van andere mensen.
Alles waar mensen naar verlangen en wat ze willen bereiken,
doorloopt een natuurlijk ritme van 7 fasen. Met kennis van
deze fasen kunnen zij in de toekomst kijken en voorspellen
wanneer er momenten van weerstand, verwarring en
vertraging aankomen. Ook zien ze de tijden aanbreken
voor versnelling, flow en euforie.   (lees verder)

 

De natuurfilisofie van Pythagoras vind u terug in de volgende workshops:


Natuurlijk leiderschap

Time management

Het geheim van succes