leeg terug voor Home Bedrijven Particulieren Coaching Workshops Natuurlijk geinspireerd Contact terug voor leeg
 
 
Home
Bedrijven
Particulieren
Natuurlijk Geïnspireerd
- Martin Doolaard
- Phythagoras
- De 11 natuurwetten
- Eén minuut
- Referenties
- Testimonials
- Handvest
- Links
Contact
 
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij*:

Coachen bedrijven en particulieren naar meer flow, minder stress en meer succes.

Beschouwen ieder mens als een uniek individu, ieder met zijn eigen natuurlijke ritme en energie en ieder met zijn eigen dromen en behoeften.

Zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappij waar wij deel van uitmaken.

Onderschrijven de Álgemene Verklaring van de Rechten van de Mens (UN, 1948), het recht om mens te zijn.

Stimuleren de ontwikkeling van een rechtvaardige wereld waarin gelijkheid, delen, voeding, water, behuizing, gezondheidszorg en onderwijs vanzelfsprekend zijn. Wij ondersteunen goede doelen.

Beschermen ons milieu en de natuurlijke hulpbronnen en wij onderhouden de eigendommen en bezittingen waarvan wij het voorrecht hebben ze te mogen gebruiken.

*Natuurlijk Geïnspireerd en haar netwerkpartners