Bioteams en virtuele teams

“Alle processen van de mens zijn een onderdeel van de processen van de gehele natuur”  (Alan Watts) Virtuele teams Veel teams werken vooral nog virtueel samen. Dat is natuurlijk het geval voor teams met een buitendienst zoals accountmanagers, installateurs of inspectieteams. Maar het zijn vooral de toenemende mogelijkheden voor thuiswerken, collega’s met 3 of 4-daagse…

Lees meer

Neutrino’s

Neutrino’s zijn de kleinst mogelijke deeltjes met massa, ze worden geboren in stervende sterren en bij reacties in de Zon. Ze bewegen zich met bijna de lichtsnelheid door het universum. Je Body Graph wordt constant geactiveerd door de neutrinostromen die door het universum reizen en onderweg overal informatie en energie oppikken van planeten zoals de…

Lees meer

Power vs Force

Voor elk mens, niemand uitgezonderd, is er een natuurlijk kantelpunt rond de emotie moed (energie = 200). Alle emoties erboven zoals vertrouwen (250), acceptatie (350) en dankbaarheid (510) geven energie en zijn gradaties van toenemende flow. De emoties onder moed zoals boosheid (150) onzekerheid/angst (100) en verdriet (75) kosten je energie en beschrijven een staat…

Lees meer

Ontspanning vs. spanning

Pacelle van Goethem toont in haar onderzoek over beïnvloeden en overtuigen aan dat alles om ontspanning draait. Alleen in een ontspannen staat ben je verbonden met de mensen om je heen en heb je natuurlijke invloed. Zodra er spanning in je systeem sluipt, ga je je meer en meer afsluiten en verval je in weerstand.…

Lees meer

Weerstand 5 categorieën

Vaak gaat het niet om de uitgesproken meningen en standpunten maar juist om de onuitgesproken emoties zoals Zand in de machine: al langer vastzittende irritaties in het team Angst en onzekerheid tijdens verandertrajecten (lees verder) Gebrek aan context, zoals zelfsturing zonder autonomie Twijfels over je capaciteiten of zorgen over je volgende carrièrestap Privézorgen die je…

Lees meer

Wu Wei

De natuur is pulserend, vogels vliegen ook niet de hele dag Mensen hebben, net als alle andere levensvormen, een beperkte hoeveelheid energie en hebben een natuurlijke behoefte aan een ritme van inspanning en ontspanning, van momenten van actie en van rust. Maar we leven in een actiegerichte maatschappij en de manier van werken in organisaties…

Lees meer