Bioteams en virtuele teams

“Alle processen van de mens zijn een onderdeel van de processen van de gehele natuur”

 (Alan Watts)

Virtuele teams

Veel teams werken vooral nog virtueel samen. Dat is natuurlijk het geval voor teams met een buitendienst zoals accountmanagers, installateurs of inspectieteams. Maar het zijn vooral de toenemende mogelijkheden voor thuiswerken, collega’s met 3 of 4-daagse werkweken en de spreiding over meerdere locaties, waardoor teamleden steeds vaker op verschillende plaatsen werken en op zichzelf aangewezen zijn. Het ‘team’ is dan niet meer dan de optelsom van de aparte werknemers. Het gemeenschappelijk doel wordt niet altijd voor ogen gehouden, er is minder samenhang, waardoor de samenwerking vermindert.

Bioteams

In de natuur is het geheel altijd meer dan de som der delen, zo zwemmen vissen ter verdediging in scholen, jagen wolven in roedels op voedsel en vliegen ganzen in een v-vorm om zo effectief mogelijk met hun energie om te gaan.

Sociale insecten als termieten, bijen en mieren hebben zich zover gespecialiseerd met functies als werksters, soldaten, verkenners, voedselbeheerders en natuurlijk de koningin, dat het individu niet meer kan overleven zonder de groep.

Ken Thompson schreef een boek over bioteams, met name over mieren: ‘High Performance Teams Based on Nature’s Most Successful Designs’. Allemaal hecht samenwerkende teams waar strategie, leiderschap en uitvoering verbonden worden door het teamdoel: de missie.

Wat kunnen we daarvan leren?

Er zijn geen managers, ieder teamlid is een leider, die via het teamdoel op elk moment verbonden is met zijn collega’s. Ze functioneren altijd als één geheel, kunnen niet anders dan samenwerken en leren door te doen. De organisatie regelt en ontwikkelt zichzelf doordat ze elkaar in real time informeren en de kracht hiervan is zo sterk dat het niet uitmaakt hoe groot het team is en waar ze zich fysiek op de wereld bevinden. Iedere collega-mier is dus op ieder moment waar dan ook op de wereld op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en handelt ernaar.