Coaching is maatwerk

Zelfcoaching

Zelfcoaching

In de natuur is eigen verantwoordelijkheid verweven met alles wat je denkt en doet. De verantwoordelijkheid voor jouw persoonlijke energie en hoe jij je daarbij voelt ligt geheel bij jezelf. Wat er in je omgeving allemaal gebeurt, op je werk of in je privéomgeving, niemand anders dan jijzelf bepaalt hoe je daar mee omgaat en hoe je je daarbij voelt.

Zelfcoaching is een methode waarmee je op ieder moment je energie kunt verhogen; daarmee versterk je je onafhankelijkheid en je zelfbewustzijn en succes op blijvende resultaten. In alle programma’s van Natuurlijk Geïnspireerd leer je inzichten, tips en specifieke energie-en ontspanningsoefeningen waarmee je direct invloed kunt uitoefenen op je persoonlijke energie.

De intake

Het zelfcoachtracject wordt voorafgegaan door een intake waarin Martin samen met jou je coachvraag onderzoekt en helder maakt wat je graag wilt realiseren. Tijdens dit gesprek worden leervragen, doelen en mogelijke aanpakken besproken. Indien van toepassing wordt jouw leidinggevende hierbij betrokken, daarmee veranker je de coaching in de organisatie.

Verankering

Onderzoeken tonen aan dat deze verankering in de organisatie meerwaarde biedt tijdens het traject en het eindresultaat positief beïnvloedt. Na de intake volgt een maatwerkvoorstel in de vorm van een contract.

Rol leidinggevende

Betrokkenheid van de leidinggevende is van belang als er keuzes gemaakt moeten worden over de werkverdeling, feedback op je vorderingen en ook bij de evaluatie en verdere implementatie. Uiteraard speelt vertrouwelijkheid een belangrijke rol. Zonder vertrouwen geen coaching.

Zelfcoaching is een individueel proces, vandaar dat een leidinggevende nooit aanwezig is bij een coaching gesprek; ook is er geen enkel overleg tussen coach en leidinggevende zonder overleg en goedkeuring van de coachee.

Traject

Een coachtraject bestaat gemiddeld uit 6 gesprekken van twee uur in een periode van ca. 3 maanden tijd. Naar behoefte volgt tijdens en na afloop van het traject een evaluatiegesprek met de opdrachtgever.

Contract

Hierin staan o.a. de intentie van de coachee, leervragen en doelen, aantal en frequentie van de gesprekken, evaluatiemomenten, wijze van rendementsmeting, vertrouwelijkheid van het traject en de investering.

Investering

op basis van jouw coachvraag, jouw uitdagingen en het gewenste resultaat, wordt het traject op maat gemaakt. De omvang en de inhoud van het traject bepalen de prijs. Hiervoor ontvang je een offerte op maat.

Coaching bestaat uit een drietrapsraket: voorbereiding van de sessie, coaching-sessie en follow-up.

Het tarief varieërt van 125,00 – 175 ,00 euro per uur, afhankelijk van vraagstelling en functie. Reiskosten ad 0,19 per km, beide excl. BTW. Eventuele onkosten worden apart gedeclareerd.

Rendementsmeting

Natuurlijk Geïnspireerd maakt - naar behoefte - gebruik van nulpuntmeting, tussentijdse verslagen, en evaluatiegesprekken om de voortgang en resultaten van de coaching te meten.