Ontspanning vs. spanning

Pacelle van Goethem toont in haar onderzoek over beïnvloeden en overtuigen aan dat alles om ontspanning draait. Alleen in een ontspannen staat ben je verbonden met de mensen om je heen en heb je natuurlijke invloed. Zodra er spanning in je systeem sluipt, ga je je meer en meer afsluiten en verval je in weerstand. In de energiemeter van David Hawkins ziet het er als volgt uit:

Alleen vanuit ontspanning = flow heb je natuurlijke invloed op je omgeving

Kun je anderen dan niet beïnvloeden vanuit weerstand? Neen, je kunt anderen niet beïnvloeden vanuit weerstand, wél kun je iets afdwingen of forceren.

Afdwingen, we weten allemaal hoe dat werkt: je gaat je stem verheffen, sneller praten, er komen emoties als irritaties of ontevredenheid in je toon, je maakt je fysiek wat groter, pompt je borst wat op of gebruikt je hiërarchische positie om macht uit te oefenen. Afdwingen kan soms de enige optie zijn, zoals bij een crisis waarin snel gehandeld moet worden.

Vicieuze cirkel

Werk je in een Hyperzoneteam, met als metafoor het beeld van 5 emmertjes en 10 lekkages, dan ben je doorlopend in een staat van weerstand. Je hebt geen tijd om je collega’s vanuit ontspanning te beïnvloeden. Zij op hun beurt werken ook onder tijdsdruk en ervaren stress naar jou en naar elkaar, dan kun je alleen de kaart van afdwingen nog spelen. Vervolgens bevind je je in een vicieuze cirkel, want weerstand roept weerstand op en jullie zaten al in de Hyperzone…

Natuurlijk Geïnspireerd verwerkt in alle coaching en trainingen inzichten, tips en oefeningen om beter te ontspannen.