Maatwerktrainingen

De intake

Het traject starten we met een intake waarin Martin met de leidinggevende en enkele teamleden de ontwikkelvraag onderzoekt. Samen bepalen we wat past bij jullie situatie, welke uitdagingen en wensen er zijn en ook met welke beperkingen jullie te maken hebben. De implementatie van het traject wordt in een overzichtelijke termijn van maximaal 100 dagen gerealiseerd.

Zelforganisatie

In de natuur is eigen verantwoordelijkheid verweven met alles wat je denkt en doet. Het zelf-organiserend vermogen van teams is een natuurlijke versneller die we stimuleren met het versterken van onafhankelijkheid, zelfbewustzijn en reflecterend vermogen. Op deze wijze ontstaat op natuurlijke wijze meer invloed op het ontwikkelproces en daarmee op succesvolle en blijvende resultaten.

Zelfcoaching

In overleg kunnen de effecten van zelforganisatie van het team verder worden versterkt met coaching van de leidinggevende en/of individuele teamleden. Zie coaching voor de kracht van zelf coaching.

Borgen

Onderdeel van het maatwerktraject is ook dat we afspraken maken hoe jullie de opbrengsten gaan verankeren. Het borgen van ideeën en voorgenomen acties voortkomend uit teamtrainingen, Masterclasses, inspiratiesessies en ook individuele coaching is essentieël voor de voortgang en het succes van de implementatie. Denk aan jaarplannen, de HR-cyclus, werkoverleg, dag-start, etc.

Proces

Trainingsdagen zijn opgebouwd als een drietrapsraket: elke training dag wordt voorafgegaan door voorbereidende opdracht en kent een follow-up met persoonlijke -en teamacties, kwaliteitsborging en voorbereidende opdrachten voor de vervolg dag etc. De laatste dag wordt afgerond met een persoonlijk commitment van alle teamleden en de leidinggevende.

Rendementsmeting

Tijdens de uitvoering van maatwerktrajecten bewaken we de kwaliteit door doorlopend te evalueren en bij te sturen op basis van de actuele ontwikkelingen. Naar behoefte maken we gebruik van nulpuntmeting, tussentijdse verslagen en evaluatiegesprekken om de voortgang en resultaten van de teamtraining te monitoren.

Investering

Op basis van de ontwikkelvraag, de uitdagingen en het gewenste resultaat, wordt het traject op maat gemaakt. De omvang en de inhoud van het traject bepalen de prijs. Hiervoor ontvang je een offerte op maat.

Co-creatie

De kracht van het maatwerk traject zit in de co-creatie. In het ontwerp én in de uitvoering. Martin heeft de expertise hoe jullie energie vrij kunnen maken voor ontwikkelen en samenwerken. Jullie hebben de expertise over jullie vak, de processen en de organisatie. Samen zorgen we voor een inspirerende en succesvolle ervaring.